+ توی این برش از زندگیم نمیدونستم چرا به طرز عجیبی با حجم گسترده ای از مقاومت، صبوری، استقامت، تحمل و با حوصلگی و واقع بینی مفرط روبرو شدم !! واقعا از خودم بعید میدونستم تا اینکه به سنم نگاه کردم و دیدم به این میگن کسب تجربه به این میگن بزرگ شدن و دیدم به چشمهای خودم بزرگ شدنم رو ! 

+ درسته این وجهه از بزرگ شدن که دارم بهش فکر میکنم نمیتونه ربطی به این موضوع داشته باشم اما امشب با دیدن برنامه ۲۰۱۸ فردوسی پور و مصاحبه ش با علیرضا جهانبخش (که بشدت براش احترام قائلم و شخصیت فوتبالیشو دوست دارم) توی دلم آرزو کردم یه روزی خدا بهم یه پسر شبیه ش بده :/ 

+ من که عاقل و بالغ شدم و شعور مادر شدنم فکر کنم دارم پس از خدا خواستم در آینده مادر یه جوون این مدلی باشم :))) والا ^_^