تکاپو و جنب و جوش آدمو زنده نگه میداره درست برعکس وقتایی که لم دادی یه گوشه و پا رو پا انداختی و داری گذر زمانو تماشا میکنی ! این روزا زنگ گوشیم مدام به صدا درمیاد مامان خرید داره میگه سر راهت فلان چیزو بخر ( فرض بگیرین با یه پاکت پر از سبزی خوردن سر راه ویسادم منتظر تاکسی:دی) فلان جا برو و کلی فلانِ دیگه؛ سر کارم با یه دست گوشی تو دستمه با یه دست دیگه خم میشم به سمت مانیتور کناری از اونورم مدام میگن خانم ب فلان خانم ب بیسار ! و همزمان کار یه ملت رو راه میندازم ( والا بخدا :دی) توی کمترین زمان واسه خودم خرید میکنم با کلی برنامه ریزی دیگه ذرت مکزیکی هم وقت نمیکنم بخورم حتی !! حالا نه اینکه قبلترش مثل یه خرس پاندا یه گوشه افتاده بوده باشم نههه اما نهایت فعالیتم کتاب خوندن یا فیلم دیدن یا پیاده روی یا اشپزی بود  این مفید بودنه خوبه اینکه بدونی تلاش و زحمتت نتیجه داره هر چند کم و کوچیک ... بنظرم ساکن بودن خود مرگِ !