جمعه ها میتونه دوست داشتنی تر از آنچه که در ذهن شماست باشه 

مثلا تا لنگ ظهر خواب باشه 

مهمون بازی باشه 

ناهار خوشمزه باشه 

دوباره خواب باشه 

آب بازی باشه 

بشور و بساب باشه 

صورتی باشه اصن :))