+ باید عرض کنم که ماهی اینجا ماهی آنجا ماهی همه جا !

+ یه ساعت اینترنتی خریدم، امروز به دستم رسید و ناگهان توی صفحه ش با ماهی مواجه شدم !! :))

+ اینم از ساعتمون با علامت اختصاصی :)

+ زوم کنید تا دیده بشه :))