شده پر از وجودتون دغدغه و نگرانی و دلشوره و ترس باشه احساس ناامیدی وجودتون رو گرفته باشه و حس کنین دیگه قرار نیست هیچ دری وا شه هیچ شبی صبح شه اما بی وقفه زندگی کنین و بلند بلند بخندین و بزنید زیر آواز و به روح و جسمتون اجازه بدین رها باشه و هر کاری که تا الان نکرده رو بکنه یه جوری که انگار فردایی نیست ؟

حس عجیبیه 

حالِ خرابیه !

اما انگار که راه چاره ست تو بن بست ها ...