* عکس از اینستاگرام alirezakhatibi

همراه با این آوای لری که برای من غوغا به پا میکنه

 بشنویم ...

:)