هیچی قدِ یه شب جمعه ی ساکت و تاریکِ خنکِ کنار پنجره با یه خرس درآغوش و هنزفری توی گوش اونجا که بانو هایده میخونه- به دیدن من بیا مهتاب دراومد- با طعم تعطیلی فرداش نمیتونه ذوق آور باشه !!! همینقدر کم توقع از دنیا :/ تازه صدچندان شود این ذوق با خاموش کردن آلارم لعنتیِ هشت صبح :)))))