+ صبح شنبه چرا اینقدر دوس نداشتنیهههه؟؟ چرا اینقدر منفوره؟؟؟ هشت صبحش چرا این همه نچسبه ؟؟ چرا آدم حرفش نمیاد تا ساعتها؟ چرا همکارام ساکتن اینقدر ؟:))) اما ساعت یازده ش نحسیش میره گویا :))))

+ قشنگه جایی کار کنی که برات دعای خیر بالا بره ... وقتی مسافر مشهدن و دعاهای ویژه برات میکنن بلکه بتونم براشون شب عید یه کاری کنم که توی حرم باشن :)

+ به لحظه ی خواستنیه خرید گوشی نزدیک می شویم :))))

+ فقط چرا این دلار لامصب این همه میره بالا هرروز :///

+ دوستان مشورت دهنده ی خرید گوشی کوووجایین؟؟ بنظرتون الان هم میشه با همون یک میلیون چیزی خرید؟ :/