تو لابه لای زندگی و بالا و پاییناش یه وقتی غر میزنی و مینالی از ریتمش و اتفاقا و بشد و نشداش و خوب اینو میدونی که این روزا که میگذره پس فردا میشه خاطره اما بازم منتظری که بگذره و تمام شه و فرداهای بهترترو ببینی اما من میگم چرا همش میگیم بگذره؟ بیایم تجربه کنیم ، خطر کنیم و از پیشامدها نترسیم تا بعد نگیم اه لعنتی چرا به این سن رسیدمو اینو تجربه نکردم ؟!