چشم‌هایم را می‌بندم و می‌شمارم تا صد

برو قایم شو

تو را از رد پاهایت بر دریا

و از مسیر نگاه دُرناها

پیدا خواهم کرد...


* اینو فرستاده و میگه این دختره توی عکس تویی :)