این موقع از سال که میشه همه جا پر میشه از عطر نرگس ...

 لطیف و دلچسب ، یه جوری که انگار بوی عشق میده بوی وصال ، بوی خوبی، یا اصلا بوی بهترینای خدا :)

امروز نرگس زار بودم و عجیب حال و هواش آدمو میبرد به این شعر فریدون مشیری اونجا که میگه :

بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک 

شاخه‌های شسته، باران خورده، پاک

آسمان آبی و ابر سپید

برگ‌های سبز بید

عطر نرگس، رقص باد ...

و انگار که توی روزهای آخر پاییز بهار شده بود :)