مامانِ خوبمو ببینید که چه چیزایی نگه داشته :)) امشب منو برد به سالهای دبستانم؛ یادمه اون برگه ی ریاضیو برداشت و گفت اینو نگه میدارم تا همیشه یادت بمونه که چه نمره ی بدی گرفتی :/// 

همچین مامان سختگیری داشتم :(

+ این عکس واسه استوری اینستامه :))) خود مامانِ پایه م گف بردار عکس بگیر بذار اینستات :))))


+تاریخاااا رو ۲۳ مهر  و ۲۵ آبان سال ۸۰ کلاس پنجم :(((

+داغونم کرد اصن این خاطرات :(

+ یاددددش خییییلی بخیر :(