+ این روزا هیچ انصاف نیست فقط تماشاگر باشی ... تماشاگرِ این همه عشق که اطراف حرم آقا امام حسین موج میزنه که دلمو میبره با خودش اونجا و حسِ جامونده از یه قافله بهم دست میده ...


+ با شنیدنِ این آهنگ سبک میشم انگار همش حرفای منِ 

:(