+ روز جمعه مو سریال دیدم کامل و بر غروب دلگیرش غلبه کردم :))

+ آهنگ های دوس داشتنیمو گوش دادم و شاد شدم :)

+ با مامان پیاده روی کردیم و رفتیم دید و بازدید فامیل کلی گفتیمو شنیدیم و بازم شاد شدم :)

+ صدای خواهرم پر انرژی تر از همیشه از پشت تلفن شنیده میشد و ناخودآگاه همه ی انرژیو بهم منتقل کردم و شارژتر از قبل شدم :))

+ و در آخر اینکه کارتم پر پول شد و اینترنت عزیز هم شارژ شد و انگیزه ام دوچندان گشت :))

+ همه اینا رو‌گفتم که بگم همیشه این نیز بگذرد و بس !

+ اینو هم الان تو یه کانال خوندم : 

«داشتم فکر میکردم به همین روزهایم در سال قبل،اینکه براى چه چیزها دلم بیقرار بود و حالا نسبت به آنها بى تفاوتم!..میدانید چه میخواهم بگویم؟ میخواهم بگویم زیاد از غصه ى امروز دلتان نگیرد، شاید یک سال دیگر یادآورى اش برایتان خنده دار باشد! #سیما_امیرخانی»