+ دست به سینه و لبخند برلب و نارنجی تر از همیشه به تو سلام می کنم :)


+ مثِ آخرین روز شهریورِ
همه ترسم اینه بره بگذره 
دلم با نگاهش گلاویز شد
چشاشُ یه آن بست پـایـیـز شد ...

#رستاک_حلاج
#شرابی
#گوش_کنیم :)