+ از اونجا که طبق یه قرار نانوشته ی هر ساله من میام و غر میزنم راجع به عقب و جلو کشیدن ساعت ، امسال هم اوووومدمممم :))) با غری تازه در خدمتیم :))) اغا ینی الان ساعت یازده س ؟! چراا خب ؟! ینی باید پیر شیم تا صب شه :/ الان که از شب یلدا هم بدتره چرا شب یلدا نباشه مگه یک ساعت از یه دقیقه بیشتر نیس؟!! و الی آخر :))))

+ امروز یه نوع دستپاچگی خاصی رو توی وجود مردم میدیدم، به طرز عجیبی عجله داشتن، تند تند انتخاب میکردن سریع کارت میکشیدن ، مهرماه از یه طرف و اومدن محرم از یه طرف دیگه باعث شدن که آخرِ شهریور های شلوغ باز تکرار بشه 

+ راستی شروع دهه ی اول محرم رو تسلیت میگم و جدا از ته دل امیدوارم به جای این همه شووور حسینی و ظاهر سازی ها به شعور حسینی برسیم ...