شاید این روزها شما هم به هشتگِ کلیشه برعکس و زنجیره ای که شکل گرفت برخورده باشید ، هشتگی که جنس زن را به وجد آورد و اونو واداشت که فکر کنه به این عکسِ عجیب و تازه و شاید ته دلش کمی از عقده هاشو سرِ کلمات خالی کرد و با تصورش کمی هم دلش خنک شد و یه جاهایی هم از تصورراتش هم خنده ش بگیره و قاه قاه بخنده... این موج رو توی توییتر و اینستاگرام ادامه دادن تا جایی کامنت هایی رو از جنس مرد دریافت کردند با مضمون هایی مثل فکرشم سخته یا تصور هم نمیتونیم بکنیم یا الان متوجه ی این تفاوت های بی رحمانه شدیم که برای همه عادت و دیکته شده و یک سری کامنت هایی از این قبیل ...

در ادامه تعدادی از جمله هایی که اینور اونور با هشتگ کلیشه برعکس دیدم رو گذاشتم 

بعدا نوشت : ممکنه این هشتگ رو بارها این روزها دیده باشین و درجریانش باشین اما چند روزی هست که قصد گذاشتن این پست رو داشتم و دلم میخواست از دید شما هم به این قضیه با خبر بشم :)