یه جورایی داریم تو حجم وسیع سیم ها و برق ها و امواج غرق میشیم و خبر نداریم دوساعت تلگرامتو باز نکنی میای میبینی گوشیت داره میپوکههه حس میکنی داری از بی خبری میمیری یه خبرو اونقدر مانور روش میدن که حال بهم زن میشه برات تبلیغات زوری ای که بهت میچپونن خرخرتو انگار داره میجوه (!) سر و شکلهای بی قواره و خبرهای چرت و پرت از سلبریتی ها مغزتو منفجر میکنه از  رنگ و لعاب غذاها نگم که دیوانه کننده ست مخصوصا آخر شبا ! از میل شدید به خرید و احساس خود هیچ پنداری با دیدن زرق و برق عکسا نگم‌که خانمان براندازه 

آغااا یا شما دست بردارین از افراطی گری های مجازی یا اینکه  ..! 

نعع ما که گوشیامونو زمین نمیذاریم :)))